Liên hệ chúng tôi
Điện thoại: + 86-575-82217736
E-mail: rachel@dfdye.com
Địa chỉ: No.17 Zhenxi Road, Daoxu Street, Shangyu District, thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang
Trang chủ > Dịch vụ > Khả năng thương mại

Khả năng thương mại

Số lượng nhân viên trong Phòng Thương mại:

21-50 người

Thời gian dẫn trung bình:

10 ngày)

Chế độ xuất:

Có giấy phép xuất khẩu riêng


Số giấy phép xuất khẩu: 02288432

Tên công ty xuất khẩu: Thiệu Hưng Dingfa Chemical Co., Ltd

Giấy phép Ảnh:

Export certificate